Üdvözlöm!
Üdvözöllek!

dr. Sárdi Márton egyéni ügyvéd honlapján

folytatásBemutatkozás

Ügyvédi tevékenységem széles körű, természetes és jogi személyek, illetve más szervezetek gyakoribb jogi ügyeink nagy részével foglalkozom. Az eseti ügyekre szóló megbízás mellett lehetőség van tartós megbízásra is, amely elsősorban a cégeknek és a társasházaknak lehet hasznos.

Célom az ügyfeleim ügyeinek szakszerű és lelkiismeretes, de egyúttal gyors és költséghatékony ellátása. Hiszem, hogy egy vita elrendezése akkor a leghatékonyabb, ha maguk a felek tudnak, egymás motivációit is megértve olyan közös megállapodásra jutni, amely valamennyiük számára biztosít előnyöket. Törekszem ezért a nem szükségszerű eljárások elkerülésére, a jogi és nem jogi viták lehetőség szerinti megelőzésére, a már kialakult vitás helyzetek ésszerű és tisztességes, így hosszú távon is kielégítő rendezésére. Olykor azonban az érdekérvényesítés egyedüli útjaként a bírósági, illetve egyéb jogi út marad, természetesen ebben az esetben is teljes körű, hatékony képviseletet nyújtok.

Fontosnak tartom továbbá az ügyfeleim folyamatos tájékoztatását az elvégzett munkákról, az ügyük állásáról, mivel tudom, egy ügy lehet jogi értelemben gyorsan és egyszerűen megoldható vagy rendkívül bonyolult és elhúzódó, az ügyfél számára az minden esetben meghatározó, kiemelt jelentőséggel bír.

Bármilyen jogi probléma esetén állok rendelkezésére, forduljon, illetve fordulj hozzám bizalommal!

Szolgáltatások


Általános értelemben véve nyújtok jogi tanácsadást, működök közre jogi szakértelmet igénylő okiratok szerkesztésében, illetve látom el az ügyfelek képviseletét akár peren kívül, akár peres eljárások során.

Egyes szolgáltatások a teljesség igénye nélkül:


1. Ingatlan

 • Adásvétel
 • Ajándékozás
 • Bérleti szerződés
 • Használati szerződés
 • Birtokvédelmi ügyek

 • 2. Cég

 • Alapítás, módosítás
 • Üzletrész átruházás
 • Fizetési felszólítás
 • Felszámolási eljárás
 • Szerződések
 • Egyéb iratok

 • 3. Társasház

 • Alapító okirat
 • SzMSz
 • Lakógyűlés segítése
 • Határozatok megtámadása
 • Követelések érvényesítése

 • 4. Egyesület, alapítvány

 • Alapítás
 • Módosítás
 • Közgyűlés
 • Támogatási szerződés • 5. Családjog

 • Házassági szerződés
 • Végrendelet, öröklési szerződés
 • Életjáradéki (tartási) szerződés
 • Bontóper, vagyonjogi per
 • Tartásdíj
 • Apasági ügyek

 • 6. Munkajog

 • Munkaszerződés
 • Tanulmányi szerződés
 • Munkaviszony megszüntetése
 • Szabályzatok
 • Munkaügyi per
 • Titoktartási és versenytilalmi megállapodás

 • 7.Követeléskezelés

 • Fizetési felszólítás
 • Fizetési meghagyás
 • Felszámolási eljárás
 • Polgári peres eljárás
 • Végrehajtási eljárás

 • 8. Szerződések, okiratok

 • Kölcsön szerződés
 • Vállalkozási szerződés
 • Megbízási szerződés
 • Támogatási szerződés
 • Felhasználási (kiadói) szerződés • Elérhetőség


  Név: dr. Sárdi Márton
  Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 37.
  Telefon és fax: 36-1-318-4022
  E-mail:
  Adószám: 50240988-1-41

  Tevékenységi forma: egyéni ügyvéd
  Nyilvántartási szám: 01-027228
  Nyilvántartó: Budapesti Ügyvédi Kamara
  (1055 Budapest, Szalay utca 7.)